Дори и ранен, Милан е гранд и няма да загуби в Разград

- 15.02.2018

    Когато един от грандовете на световния футбол стъпва в България, дори и когато се намира в перманентна криза,