Това са мъжете на България!

- 27.12.2015

Всяко малко дете иска да подражава на някого. Спортистите са му за пример. Копира, взаимства от тях. Бленува един ден