Условия Бонус Презареждане

Условия и правила при Бонус Презареждане

Регистрация в Ефбет

Ефбет-бонус презареждане
1. Офертата е валидна само за избрани клиенти поканени чрез Е-мейл и смс , фигуриращи в нашия ексклузивен бонус списък. Офертата е валидна само за първия депозит, направен в срока на поканата. При разминавания на информацията между поканата към клиента и екслузивния списък, се зачита актуалната информация в списъка.

2. Офертата за активация на бонуса е валидна 7 дни от първоначалния депозит. След активиране на бонуса Вие се съгласявате с всички правила и условия упоменати по-долу.

3. Клиентът трябва да депозира в сметката си минимум 10 лева, €5, 7 USD, 4 GBP, 6 CHF.

4. Бонусът е 100% от първия депозит на клиента по време на промоционалния период. За да е възможно клиентът да изтегли средства от своята сметка, след получаване на бонуса, е нужно да превърти един път (1) размерът на направения депозит.

5. След получаване на бонуса, за да получи право да тегли от сметката си, клиентът трябва да изпълни условието за превъртане на бонуса.

6. Условие за превъртане на бонуса:

6.1. Клиентът трябва да превърти залози на обща стойност един път (1) размера на депозита на коефициент не по-нисък от 1.50 (при комбиниран залог е нужно една от селекциите да бъде с коефициент не по-нисък от 1.50) и да е заложил самият бонус (безплатен залог).

Ако клиентът депозира 100 лв. и получи бонус в размер на 100 лв. безплатни залози, за да е възможно да изтегли средства от сметката си е нужно да направи залози на обща стойност 100 лв. или повече, и да заложи цялата стойност на получения безплатен залог.

6.2. Залози направени на селекции с коефициент по-нисък от 1,50 няма да се зачитат при изчислението на превъртането на средства.

6.3 Всички залози направени на селекции от следните маркети: „азиатски хендикап“, всички видове азиатски линии, „равен няма залог“, всички видове „ четно/нечетно“ няма да се зачитат при изчислението на превъртане на средства.

6.3 Само определени залози като губещ или печеливш ще се считат към условията за превъртане. Всички залози с определен изход с коефициент 1.00 няма да се зачитат към условието за превъртане.

6.4 Залози направени от безплатни залози няма да се зачитат при изчислението за превъртане на средства.

7. Клиентът може да има само един активен бонус, за да активира друг бонус трябва да преключи или прекрати текущия.

8. Бонусът получен под формата на безплатен залог, трябва да бъде изигран изцяло до 10 денонощия. В противен случай клиентът губи правото на бонус.

9. Клиентът има срок от 30дни от квалифициращият депозит, за да изпълни условията за превъртане на бонуса. Ако след този срок не са изпълнени условията за превъртане, Efbet има право еднолично да вземе решение дали да разреши удължаване срока за превъртане или да отнеме евентуални печалби и/или сумата на бонуса от баланс сметката на клиента.

10. При евентуално отказване от бонуса клиентът трябва да уведоми www.efbet.com в писмена форма по е-мейл до support@efbet.com
След уведомлението Efbet има право еднолично да вземе решение дали да отнеме евентуални печалби и/или сумата на бонуса от баланс сметката на клиента. В случай, че безплатният залог е изигран, Еfbet има право да отнеме равностойноста на бонуса от сметката на клиента, за да прекрати участието му в бонуса.

Общи Условия

Общи условия за ползване на безплатен залог:

11. Efbet си запазва правото да изиска удостоверяване на самоличността за потвърждение на законосъобразността на операцията.

12. Ако Efbet открие, че някое от условията за бонуси е нарушено или има доказателство за поредица от залози, които поради бонус за депозит, безплатни залози или друга промоция, водят до гарантирана печалба за клиента, индивидуално или в група, Efbet си запазва правото да отнеме бонуса, всички печалби, реализирани след получаване на бонуса и/или всички средства по акаунта на клиента и да закрие сметката му.

13. Всички оферти за клиентите са ограничени за един човек, семейство, адрес, имейл, телефонен номер, IP адрес, банкова сметка и обществено място (работно място и др.). Efbet си запазва правото да откаже бонуса или да отнеме бонуса и всички печалби, реализирани след получаване на бонуса, ако открие нарушение на това условие. Efbet си запазва правото да откаже или прекрати бонус на клиент по свое усмотрение.

14. Efbet.com си запазва правото да променя или да анулира тази оферта, за даден клиент или група клиенти.

Регистрация в Ефбет